Olympic Study Network

Doelstelling

Het The Netherlands Olympic Study Network (OSN) heeft tot doel de ontwikkeling en ontsluiting van wetenschappelijk ‘olympisch onderzoek’ te stimuleren. De Olympische en Paralympische Spelen, het olympisch gedachtegoed en de olympische beweging behoren tot de domeinen van onderzoek. Mits er een relatie is met olympische onderzoeksdomeinen wordt de aandacht van het OSN ook gericht op onderzoek rond (mega-)sportevenementen.

Het OSN beoogt in Nederland een spilfunctie ten aanzien van wetenschappelijk olympisch onderzoek te vervullen. Het OSN één van de 36 Olympic Studies Centres in de wereld die door het International Olympic Committee (IOC) zijn geregistreerd.

Activiteiten

– Verzamelen van onderzoek. Dit betreft het inventariseren, screenen, beoordelen en interpreteren van de meest betekenisvolle onderzoeken uit binnen- en buitenland.

– Uitvoeren van onderzoek. Naast de focus op onderzoek van derden zal door het OSN ook zelf onderzoek worden uitgevoerd.

– Ondersteunen van onderzoek. Dit betreft bijvoorbeeld het adviseren over literatuur en het wijzen op interessante databestanden.

– Verspreiden van resultaten. Via diverse kanalen, waaronder deze website en onze nieuwsbrief.

Organisatie

Het secretariaat van het OSN is gevestigd bij het Mulier Instituut. De coördinatie is in handen van drs. Paul Hover (senior onderzoeker Mulier Instituut). Het OSN wordt bijgestaan door een stuurgroep. Hierin hebben plaatsgenomen; prof. dr. Koen Breedveld (Radboud Universiteit Nijmegen en Mulier Instituut), Herbert Wolff (International Relations NOC*NSF) en drs. Nelleke Penninx (Hoofd Planoloog gemeente Amsterdam).

Het Mulier Instituut heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in kennis en uitbreiding van het (internationaal) netwerk van wetenschappers die zich op dit terrein hebben gespecialiseerd. Publicaties zoals The story of London 2012 (pdf) en een presentatie tijdens het eerste internationale colloquium van Olympic Study Centres (pdf) aan Loughborough University in 2012 getuigen daarvan. Een deel van deze olympische projecten uit de afgelopen jaren is (financieel) gesteund door Olympisch Vuur 2028.

Het Olympic Study Network is een initiatief van:

MI_LOGO_met onderschrift