T.M.C. Asser Instituut organiseert bijeenkomst over Agenda 2020

Op 22 april organiseert het T.M.C. Asser Instituut  in Den Haag een rondetafelgesprek met als titel ‘The Olympic Agenda 2020: The devil is in the implementation!’.  Tijdens de bijeenkomst laten Henk Hulshof (Amnesty International), Ryan Gauthier (Erasmus Universiteit Rotterdam, Harvard Law School) en Antoine Duval (T.M.C. Asser Instituut) hun licht schijnen over de Agenda 2020 en wat daar in de toekomst van verwacht kan worden.

Klik hier voor aanvullende informatie over deze bijeenkomst. Klik hier om in te schrijven.

Van de sessie zal een verslag op deze website verschijnen.

Paralympische Spelen in Arnhem 1980: doorbraak van de gehandicaptensport

De Paralympische Spelen van Arnhem 1980 zijn als een belangrijk omslagpunt te beschouwen in de ontwikkeling van de gehandicaptensport in Nederland. Het beeld van ‘gehandicapt zijn’ wordt door de Spelen van 1980 in Arnhem sterk gewijzigd en vormt de opmaat naar maatschappelijke integratie en erkenning van gehandicapten als medemens én als sporter. Dat blijkt uit het rapport Casus Olympische Spelen voor gehandicapten Arnhem 1980, dat door het Mulier Instituut is uitgebracht.

In het rapport Casus Olympische Spelen voor gehandicapten Arnhem 1980 wordt aandacht besteed aan de voorgeschiedenis en het verloop van de spelen. Een belangrijk onderdeel van de studie vormen interviews met oud-deelnemers en andere betrokkenen bij de spelen, zoals de beschermvrouw ZKH Prinses Margriet en Erica Terpstra, destijds bestuurslid van de organiserende stichting.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.
Klik hier om het rapport Casus Olympische Spelen voor gehandicapten Arnhem 1980 te downloaden.

De toekomst van de Olympische Spelen: terugblik op het debat

De toekomst van de Olympische Spelen was het thema van het debat dat het Mulier Instituut in samenwerking met het lectoraat Topsport en Onderwijs van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam op 12 januari 2015 organiseerde. Hierna is een korte samenvatting van de presentaties van Norbert Schütte en Eli Grimsby opgenomen. Ook kunnen hun presentaties en andere documenten worden gedownload.

Olympic Idea Quo Vadis?
Norbert Schütte, onderzoeker Johannes Gutenberg University Mainz

De presentatie van Schütte, een collega van Holger Preuss, richtte zich op de olympische waarden en de mate waarin deze aan verandering onderhevig zijn. Na te zijn ingegaan op theorie en de reeks onderzoeken die daar inzicht in beogen te geven, ging de aandacht uit naar de resultaten van een specifiek project. Dit betrof een onderzoek naar de structuur en betekenis van de olympische waarden volgens 190 olympische onafhankelijke (wetenschappelijke) experts uit 46 landen. Uit het onderzoek bleek dat 61 procent van de experts positief tegen de Olympische Spelen aankijkt, 24 procent daar neutraal tegenover staat en 15 procent negatief gestemd is. Het advies van deze 190 onafhankelijke experts aan het IOC is om meer focus te leggen op de olympische waarden, ‘good governance’ na te streven (transparant, democratisch, anti-corruptie), commercialisatie in te perken en de (financiële) schaalomvang van de Spelen te reduceren. In zijn conclusie merkte Schütte op dat er aanwijzingen zijn dat de olympische waarden aan verandering onderhevig zijn, niet op alle terreinen door het IOC en de andere leden van de olympische beweging worden toegepast en ze niet zonder meer opgelegd kunnen worden, bijvoorbeeld aan gaststeden.

Voor het downloaden van de presentatie van Norbert Schütte, klik hier.
Voor het downloaden van één van de besproken onderzoeksrapporten, klik hier.
Voor het downloaden van onderzoek van het Mulier Instituut over dit thema, klik hier.

Crucial experiences from the Oslo 2022 bid–process
Eli Grimsby, CEO Oslo2022

In haar presentatie ging Grimsby in op het bid-proces van Oslo en legde uit hoe een (door het IOC) hoog gewaardeerd bid, gecombineerd met de Noorse passie voor wintersport, niet kon voorkomen dat de hoofdstad zich terugtrok uit de race om de organisatierechten. De Noren bewaren warme herinneringen aan de Olympische en Paralympische winterspelen die in 1994 in Lillehammer plaatsvonden. Dat geldt ook voor het IOC, dat bij monde van voorzitter Samaranch destijds liet weten dat het de ‘Best Games ever’ waren. Mede door ‘1994’ ontstond in Noorwegen het plan om een bid voor ‘2022’ uit te brengen. Na discussies over welke stad als gaststad namens Noorwegen op zou treden, bleek Oslo aan het langste eind te trekken. De directe aanleiding voor het terugtrekken van het bid van Oslo was dat het Noorse parlement in september 2014 niet bereid bleek een staatsgarantie af te geven. Deze beslissing is terug te voeren op een beperkte steun onder de Noorse bevolking voor de organisatie van de Spelen in 2022. De olympische investeringen waren te hoog en die zouden, kijkend naar ervaringen in het verleden (Sotsji 2014, Londen 2012), naar verwachting nog stijgen. Daarnaast heerste er onder de Noorse bevolking een aversie tegen de houding en het handelen van het IOC. Enerzijds betrof dat exorbitante luxe eisen ten aanzien van het verblijf van IOC-leden tijdens de Spelen. Het IOC zette echter nog meer kwaad bloed onder de Noorse bevolking toen het Noorse langlaufteam tijdens de Spelen van Sotsji door het IOC verboden werd een rouwband om de arm te dragen omdat de broer (en trainingspartner) van één van de teamleden op de dag van de openingsceremonie overleden was. Het terugtrekken van het bid van Oslo is voor een belangrijk deel terug te voeren op een aversie van de Noren tegen het IOC. Grimsby bewaart zelf positieve herinneringen aan de samenwerking met het IOC tijdens het bid-proces.

Voor het downloaden van de presentatie van Eli Grimsby, klik hier.
Voor het concept van Oslo 2022, klik hier.
Voor het IOC working group report met evaluaties van Oslo, Almaty en Peking, klik hier.
Voor de korte presentatie die Paul Hover gebruikte in zijn reactie, klik hier.

Media-aandacht

De media besteedden aandacht aan het debat:
NRC
AD
Holland Media Combinatie
Atletiekweek
SportknowhowXL

Ook op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten van het Olympic Study Network? Registreer je dan op de website via de knop ‘Registreer en contact’!

De toekomst van de Olympische Spelen: Mulier Instituut organiseert debat op 12 januari

De toekomst van de Olympische Spelen is het thema van het debat dat het Mulier Instituut op 12 januari 2015 organiseert. Een actueel onderwerp: deze periode markeert een ommekeer ten aanzien van het denken over en het organiseren van de Olympische Spelen. Hét moment dus om met experts uit binnen- en buitenland de balans op te maken en vooruit te blikken. Klik hier voor meer informatie.

Driekwart Nederlanders: investering Olympische Spelen te hoog

Bijna driekwart van de Nederlanders vindt de investeringen die met de Spelen gemoeid zijn te hoog geworden. Daarnaast blijkt de Nederlandse bevolking verdeeld over de mate waarin er tijdens de Spelen teveel in een te kort tijdsbestek plaatsvindt. Bijna de helft van de bevolking vindt niet dat de Spelen op één of enkele locaties in de wereld moeten worden georganiseerd. Ruim twee jaar vóór ‘Rio’ kijkt 30% van de Nederlanders uit naar de volgende Olympische Spelen.

Dit zijn de belangrijkste resultaten die gepubliceerd zijn in het factsheet ‘Olympic Agenda 2020, Nederlanders over de toekomst van de Olympische Spelen’.

Escalerende olympische investeringen, mensenrechtenorganisaties die de noodklok luiden, kritiek op het IOC-bestuur en in onbruik geraakte olympische accommodaties hebben ertoe geleid dat een toenemend aantal steden en landen de Spelen niet wil organiseren. Het IOC erkent de noodzaak voor hervormingen. De organisatie van de Spelen moet op korte termijn aanlokkelijker, goedkoper en duurzamer worden. Het IOC stelde vijf clusters van ideeën voor en nodigde belanghebbenden uit om input aan te reiken voor de ‘Agenda 2020’, de strategische roadmap van de toekomst. Onder andere de NOC’s van Oostenrijk, Duitsland, Zweden en Zwitserland, Terre des Hommes en Human Rights Watch hebben hier gehoor aan gegeven. De bijdragen zijn teruggebracht tot 40 aanbevelingen die kunnen leiden tot wijzigingen in het Olympic Charter. Op 8 en 9 december 2014 beslist het IOC hierover. Deze internationale ontwikkelingen roepen de vraag op hoe de Nederlandse bevolking tegen de Olympische Spelen en mogelijke hervormingen aankijkt.

cover OS

Klik hier om het factsheet ‘Olympic Agenda 2020, Nederlanders over de toekomst van de Olympische Spelen’ te downloaden.

 

Olympisme 2014: bekendheid en associaties

Ruim de helft van de Nederlanders is bekend met de olympische gedachte. Gevraagd naar spontane associaties bij de olympische gedachte wordt door degenen die het gedachtegoed kennen vaak ‘sportiviteit’, ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ en ‘meedoen’ aangehaald. Aan negatieve zaken wordt minder vaak gerefereerd. Verder blijkt dat de bevolking verdeeld is over het International Olympic Committee (IOC): ongeveer één op de vijf Nederlanders is positief en een vergelijkbaar aandeel is negatief. Bijna twee derde van de bevolking (63%) heeft een neutrale houding. Dit zijn enkele resultaten van een onderzoek van het Mulier Instituut dat is uitgevoerd ter gelegenheid van Olympic Day 2014.Olympisme

Klik om de factsheet Olympisme 2014 te downloaden (pdf)

Olympisme volgens onafhankelijke experts

Het thema olympische waarden is actueel in de academische wereld, getuige het rapport Olympic Ideals as seen by Olympic Scholars and Experts’ van Holger Preuss, Norbert Schütte, Thomas Könecke en Lamartine DaCosta. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de structuur en betekenis van de olympische waarden volgens 190 olympische onafhankelijke (wetenschappelijke) experts uit 46 landen. Ook het Mulier Instituut heeft medewerking aan dit onderzoek verleend. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 61 procent van de experts positief tegen de Olympische Spelen aankijkt, 24 procent daar neutraal tegenover staat en 15 procent negatief gestemd is. Het advies van deze 190 onafhankelijke experts aan het IOC is om meer focus te leggen op de olympische waarden, ‘good governance’ na te streven (transparant, democratisch, anti-corruptie), commercialisatie in te perken en de (financiële) schaalomvang van de Spelen te reduceren.